top of page
WAT WIJ DOEN

 

Onze projecten zijn altijd maatwerk, ons honorarium hangt dan ook af van de te verrichten werkzaamheden.

Bij een verbouwing of een aanbouw is bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning niet altijd nodig. We maken dan alleen de benodigde bouwkundige tekeningen. 

Bij nieuwbouw gelden wettelijke eisen voor het indienen van een vergunning. Bij een omgevingsvergunning voeren we overleg met gemeente/provincie en andere betrokken adviseurs.

We coördineren de adviezen (bodemonderzoek, constructie, installatie) en integreren deze in het ontwerp. Ook kunnen we de nodige milieu/energie-, brandveiligheid-, daglicht- of ventilatieberekeningen aanleveren.

We starten altijd op basis van een schetsontwerp; een 3D model met plattegronden. Dit is niet alleen de basis voor een 'klik' en het wederzijdse vertrouwen maar is ook een toets in haalbaarheid en verwachting. Na het afronden en goedkeuring op het ontwerp regelen en begeleiden de offerteaanvraag, welke aannemer het gaat worden en de definitieve gunning. Tijdens de bouwfase begeleiden we tot en met de opleving.

ARCHITECTKOSTEN NIEUWBOUW

 

Ons honorarium voor particuliere nieuwbouw is afhankelijk van het totaal van de advies werkzaamheden. We baseren dit  op de Consumenten Regeling 2013. Deze regeling is door de BNA (Bond Nederlandse Architecten) opgesteld en bevat naast de rechtsverhouding tussen consument en architect ook een stappenplan. Dit stappenplan beschrijft de fases van schetsontwerp tot en met de uitvoering/oplevering en geeft opdrachtgevers inzicht in de opbouw van de advies werkzaamheden en daarmee ook het architectenhonorarium.

 

Bij nieuwbouw relateren we ons honorarium meestal aan een percentage van de bouwkosten. Bij een volledige opdracht ligt dit percentage tussen de 6 en 8% en is afhankelijk van de omvang en complexiteit van een bouwproject. De bijkomende projectkosten als reis- en reprokosten, bedragen 3% van het honorarium.

ARCHITECTKOSTEN VERBOUWING

Voor een interne verbouwing of aanbouw baseren we ons honorarium meestal op onze advies uren; een indicatie van de bestede tijd met onderbouwing van de werkzaamheden per bouwfase. We hanteren daarvoor een vast uurtarief.

 

Gemiddeld genomen ligt ons honorarium voor een verbouwing tussen de 10 en 12% van de bouwkosten. Dit percentage kan afwijken en is afhankelijk van onze inspanning.

kosten architect
AL SCHETSEND ZOEKEN WE NAAR EEN PASSENDE SFEER
bottom of page