top of page
VISIE

We vinden dat onze gebouwen aan tenminste drie criteria moeten voldoen: 

  •  een vitaal binnenklimaat

  • duurzaam materiaalgebruik

  • een goede energieprestatie

 

We maken vitale gebouwen; gebouwen waar gebruikers zich prettig in voelen en waarmee ze zich identificeren.

Dat doen we door bouwfysische aspecten als lucht, warmte, licht en geluid optimaal in het ontwerp te integreren.

We streven er naar om hedendaagse en duurzame gebouwen te maken die een relatie hebben met de plek waar ze staan. Onze insteek daarbij is om tot een integrale ontwerp oplossing te komen waarbij de  functionele en ruimtelijke samenhang vanzelfsprekend is en de gebruiker centraal staat.

STIJL EN HANDSCHRIFT

We worden vaak gevraagd wat onze 'stijl' is.

Zelf zien we onze persoonlijke benadering en eigen visie op een opgave als handelsmerk om adequaat, op iedere locatie en voor elke opdrachtgever, maatwerk te leveren.

ONZE INSPIRATIE

Wij geloven dat onze ruimtebeleving wordt beïnvloed door specifieke plekken en plaatsen. Dat een goed vormgegeven plek onze emoties, herinneringen en waarden voedt en dat deze actief bijdraagt aan onze groei en ontwikkeling, vitaliteit en productiviteit.

We ontwerpen specifieke plekken door gebruik te maken van natuurlijke elementen. Licht en schaduw, kleur en textuur, rust en ritme, maat en schaal en het toepassen van bio-based materialen zien wij als ontwerpinstrumenten om de zintuigelijke beleving te vergroten en een specifiek plek- en plaats beleving te stimuleren.

EEN VITALE GEBOUWOMGEVING WORDT GESTIMULEERD
DOOR DE AANWEZIGHEID VAN NATUURLIJKE ELEMENTEN
ALS LICHT, KLEUR, TEXTUUR EN BIO BASED MATERIALEN
architect Arnhem
bottom of page