top of page

BURO

HUIBRECHTSE

BURO

HUIBRECHTSE

VISIE

VISIE

Onze directe omgeving is een belangrijke drager van onze identiteit; wie we zijn óf willen zijn. 

Van een gebouw verlangen we dat het goed functioneert maar ook dat het een bepaalde aanblik bied en passend is in zijn omgeving. Een vitaal interieur is niet alleen functioneel maar versterkt ook onze eigen persoonlijke- of bedrijfsidentiteit.

Of het nu gaat om een vrijstaande villa, een woonwijk of een werkgebouw, we willen ons identificeren met waarden als schoonheid, rust, ordening en herkenning.

Wij maken dan ook graag gebouwen en interieurs met een eigen identiteit die een specifieke functie of plek versterken.

Dat doen we door aansluiting te zoeken bij een lokale cultuur, de gebruiker centraal te stellen en dit te combineren met esthetiek.

Een vitale
gebouwomgeving
ontstaat door
esthetiek
en
functionaliteit
te combineren met zintuigelijke beleving
WERKWIJZE

WERKWIJZE

Ontwerpen zien we als een zoektocht naar het onvermoede.

Met referentiebeelden, tekeningen en maquettes zoeken we naar datgene wat een opdrachtgever graag wil. Bijna elke opdracht is uniek en is telkens weer een verrassende zoektocht. Deze zoektocht is intuïtief en concreet en verbindt denken, voelen en handelen. Onze insteek is het maken van maatwerk. In elke opdracht, groot of klein, streven we naar een vanzelfsprekende functionele en ruimtelijke samenhang en passende identiteit.

Met referentiebeelden, tekeningen en maquettes zoeken we naar datgene wat een opdrachtgever graag wil
ARCHITECT OP JE BANK

ARCHITECT OP JE BANK

'Architect op je bank' is een initiatief van architect Nicolette Huibrechtse en is het vervolg op het succesvolle Architectenspreekuur dat zij een aantal jaren geleden startte. Het concept om samen te schetsen aan bouw- en verbouwplannen is hetzelfde gebleven en is vooral bedoeld voor particulieren.

Op basis van een brainstormsessie, met schetsrol en stift, bespreken we de wensen en mogelijkheden.

'Architect op je bank' helpt om van idee naar eerste schets te komen. We spreken dan ook bij voorkeur af op de locatie zodat specifieke eigenschappen en ruimtelijke kwaliteiten optimaal een inbedding krijgen in de plannen.

PROJECTEN
KOSTEN

WAT KOST EEN ARCHITECT

Regelmatig wordt ons door particulieren de vraag gesteld wat de architect kosten zijn voor de nieuwbouw van een woning, een interne verbouwing of een aanbouw. Het is lastig om daar een eenduidig antwoord op te geven omdat onze projecten altijd maatwerk zijn en het honorarium afhangt van onze werkzaamheden.

Ons honorarium voor particuliere nieuwbouw is afhankelijk van het totaal van de advieswerkzaamheden.

We baseren dit meestal op de Consumenten Regeling 2013. 

Voor een interne verbouwing of aanbouw baseren we ons honorarium meestal op onze advies uren; een indicatie van de bestede tijd met onderbouwing van de werkzaamheden per bouwfase. We hanteren daarvoor een vast uurtarief

CONTACT

CONTACT

Postadres

Fien de la Mardreef 31 6836 MS Arnhem

0031 (6) 13 42 00 85

info@buro-huibrechtse.nl

Architectenregister nummer 1020.215.004

Inschrijving KvK nummer 091.92.751

bottom of page